Open The Doors Foundation

Stichting Open The Doors heeft ten doel het letterlijk en figuurlijk openen van deuren, voor zowel een specifieke  doelgroep als voor het grote publiek om de bezoekers informatie en kennis  te leveren over de gebouwen, openbare ruimtes, etc., over de rol in het stedelijk landschap van toen en nu, zowel nationaal als internationaal. Het geven van kennis en informatie op historisch, architectonisch, maatschappelijk, toeristisch en economisch vlak. Het zorgen voor verbondenheid, waardering en versterking van het draagvlak met bewoners, bedrijven en (inter-)nationale bezoekers, zodat hiermee de  gebouwen als erfgoed weer voelbaar worden in het dagelijkse leven, als gevolg een economische bijdrage leveren aan de stad. Het bieden van toegankelijkheid van cultuur voor bewoners, bedrijven en het bevorderen van samenhang. Het versterken als ontmoetingsplek voor cultuureducatie.

Een voorbeeld is de organisatie van de jaarlijkse, succesvolle Open Toren Dag Amsterdam, waarbij historische en hedendaagse torens de deuren open zetten voor het publiek.

Sponsors 2024