Nieuws

TIENDE OPEN TOREN DAG AMSTERDAM
ZATERDAG 26 MAART 2022

NIEUWSBRIEF JANUARI 2022

Beste Open Toren Dag Amsterdam fan!

Op zaterdag 26 maart 2022 staat de 10e editie van de Open Toren Dag Amsterdam gepland. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de voorbereidingen voor deze unieke dag.    

De voorbereidingen voor de 10e Open Toren Dag

Met de deelnemende torens zijn besprekingen gaande over de concrete invulling van de dag. In de eerste plaats gaat het hierbij om maatregelen om de deelname van de toren coronaproof te laten verlopen. We hebben goede hoop dat, met het volgen van de RIVM richtlijnen, de dag door zal kunnen gaan. In overleg met de deelnemende torens worden maatregelen als brandveiligheid, toegankelijkheid en wijze van aanmelden bezoekers besproken en vastgelegd. In feite is dit deze maanden een continu proces.Met sponsoren en subsidiegevers worden afspraken gemaakt over de verantwoording van de ontvangen gelden en de wijze van presenteren van logo’s op onze sites.

De organisatie van de geplande unieke activiteiten voor de 10e editie staat in de steigers. Wij houden u nog even in spanning welke dat allemaal zijn. Tot nu toe hebben 18 torens toegezegd om aan de 10e editie deel te nemen. Met 5 torens zijn wij nog in overleg. Wij begrijpen dat de corona perikelen voor hen de nodige onzekerheid geven om nu al toe te zeggen dat men definitief deelneemt.

Nieuw logo

Sinds 2013 is het aantal deelnemers aan de Open Toren Dag toegenomen. Wat begonnen is als een centrumgerichte activiteit, is nu een Amsterdam breed evenement. Met name is de deelname van de hoogbouw van de Zuidas de afgelopen jaren gegroeid. Deze beeldbepalende hoogbouw heeft nu ook een plek verworven in ons logo. Zoek de verschillen!

 

Commissie van aanbeveling opgeheven

De organisatie van de eerste Open Toren Dag in 2012 was een avontuur. Veel organisatorische zaken, zo niet alles, moesten werkende weg worden uitgevoerd. Ervaring met het organiseren van zo’n dag moest worden opgedaan. Om ons hierin te ondersteunen is destijds een Commissie van Aanbeveling opgericht. Inmiddels is de dag een niet meer weg te denken evenement in Amsterdam en is door de opgedane ervaringen een aparte Commissie van Aanbeveling niet meer urgent.Het bestuur heeft besloten de Commissie van Aanbeveling op te heffen en dankt de leden Michiel Lindenberg, commercieel directeur Beurs van Berlage, Yellie Alkema, oud-voorzitter staddeel Centrum en Willem Koster, voorzitter Vereniging Amsterdam City, voor het geven van adviezen en evaluaties in de afgelopen jaren.

Verschillende lezingen / symposia over torens van Amsterdam

Een van de activiteiten tijdens de Open Toren Dag 2022 is het houden van lezingen / symposia. In samenwerking met de UvA, Stadsherstel en bouwbedrijf AM worden op de dag zelf meerdere lezingen / symposia gehouden over de torens van Amsterdam.Zo zal Gabri van Tussenbroek van de UvA de toren van de Nieuwe Kerk bespreken,  die wel gepland was, maar nooit is gebouwd.  Hoe zit dat?

Michelle Coebeau, gebiedsontwikkelaar van bouwbedrijf AM, gaat in op het belang van torens met een woonfunctie. Wat is het belang van woontorens? Hebben woontorens toekomst?

Paul Morel van Stadsherstel zal de Muidertoren de revue laten passeren. Waarom heeft Stadsherstel die toren verworven?

Het aantal bezoekers per symposium is beperkt tot 20. Aanmelden vooraf per email is verplicht. De toegang is gratis.

De ervaring leert dat een aantal personen zich aanmeldt en dan niet komt. Dit terwijl het aantal plaatsen per symposium beperkt is. Daarom is besloten om bij aanmelding een bijdrage van € 5,- te vragen. Na afloop van het symposium zal desgewenst dit bedrag worden teruggestort.
Actuele informatie

Blijf ons volgen op: www.opentorendag.nl of op Facebook: http://www.fb.com/OpenTorenDag   
Doneren
De Open Toren Dag is gratis. Graag willen we dat zo houden dus elke bijdrage is zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken via: www.opentorendag.nl/doneren

Het bestuur,

Salóme Willemsen, Peter van Ruijven & Henri van Poll
Stichting Open The Doors / Organisatie Open Toren Dag Amsterdam.

 

 

Sponsors 2024